Skip to content

Thưa chư vị, Hành tẩu giang hồ vốn chẳng dễ dàng. Giang hồ vẫn lưu truyền: “Anh hùng hảo hán hành sự tựa lưu thủy” – ấy chính là nói…

Continue Reading »

Thưa chư vị bằng hữu, Hiện nay, tại Thương Thành đang diễn ra nhiều sự kiện thú vị. Ngoài việc tất cả các bằng hữu ở 5 máy chủ đều được…

Continue Reading »

Thưa chư vị, Vậy là thời điểm máy chủ mới Như Lai Thần Chưởng chính thức ra mắt đang đến gần. Đúng 10h ngày mai 25/06/2014, Như Lai Thần Chưởng…

Continue Reading »

More Posts ...

Older Posts ...